O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 15.06.2018

Podjetje mora uporabljati NUPB SOP-29 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen, kadar se uporablja MSRP-16.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
SOP 07 - Uvedba eura (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2009 [!] 02.11.2017
SOP 10 - Državna pomoč – brez posebnih povezav s poslovnim delovanjem 01.08.1998 [!] 02.11.2017
SOP 15 - Poslovni najemi - spodbudnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 [!] 31.12.2018 02.11.2017
SOP 25 - Davek od dobička - spremembe davčnega položaja podjetja ali njegovih delničarjev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 [!] 02.11.2017
SOP 27 - Ocenjevanje vsebine transakcij, ki vključujejo pravno obliko najema (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 02.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8