O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 08.06.2018

Podjetje mora uporabljati NUPB OPMSRP-12 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen, kadar se uporablja MSRP-16.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
OPMSRP 06 - Obveznosti iz udeležbe na specifičnem trgu – odpadna električna in elektronska oprema 01.01.2005 [!] 02.11.2017
OPMSRP 10 - Medletno računovodsko poročanje in oslabitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 02.11.2017
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesiji storitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 02.11.2017
OPMSRP 16 - Varovanja čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 02.11.2017
OPMSRP 17 - Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 02.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17