O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 25.04.2018

Podjetje mora uporabljati NUPB MRS-32 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen, kadar se uporablja MSRP-16.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 24
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
12. MRS 12 - Davek od dobička (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 31.12.2017 14.12.2017
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 01.01.2018 02.11.2017
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2017 02.11.2017
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 31.12.2017 02.11.2017
38. MRS 38 - Neopredmetena sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2017 02.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 24