O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (6) : Prikaži vse priloge (6)
Uporaba od: 18.04.2023
Uporaba do: 05.12.2023
Datum vpisa: 05.04.2023

Z ZNUDDVE (Uradni list RS, št. 114/22) se od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5% od davčne osnove za dobavo električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo (iz predpisanih tarifnih oznak).

Priloga I - Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV.pdf
Priloga Ia - Okvirni seznam elektronsko opravljenih storitev iz 30.c člena zakona.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 06.12.2023 [!] 31.12.2023 05.12.2023
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2024 [!] 04.08.2023
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 08.11.2022 [!] 17.04.2023 13.12.2022
Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu 01.07.2022 31.12.2022 03.10.2022
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.09.2022 [!] 07.11.2022 31.08.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11