O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2022
Uporaba do: 31.12.2022
Datum vpisa: 14.07.2021

Podjetje začne uporabljati NUPB MSRP-9 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen. Če podjetje uporablja spremembe za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
17. MSRP 17 - Zavarovalne pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 12.09.2022
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 22.08.2022
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 15.03.2022
15. MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 14.12.2021
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 13.12.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27