O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2022
Uporaba do:
Datum vpisa: 08.07.2021

Podjetje začne uporabljati NUPB MRS-41 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen. Če podjetje uporablja spremembe za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 28
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
37. MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 07.07.2021
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 05.07.2021
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2021 [!] 20.01.2021
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 31.12.2020 22.01.2020
38. MRS 38 - Neopredmetena sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 27.12.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 28