O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do: 31.12.2023
Datum vpisa: 21.12.2018

Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2019, preostale organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
15. SRS 15 (2019) - Pojasnilo 1 - Računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi Covid-19 13.03.2020 31.12.2023 07.05.2020
39. SRS 39 (2016) - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 [!] 31.12.2023 27.12.2018
35. SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v v socialnih podjetjih (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 [!] 31.12.2023 24.12.2018
08. SRS 8 (2016) - Kapital (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 [!] 31.12.2023 21.12.2018
06. SRS 6 (2016) - Naložbene nepremičnine (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 [!] 31.12.2023 20.12.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43