O dokumentu: ManjVeč Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 01.01.2017
Uporaba do: 27.01.2023
Datum vpisa: 09.02.2018
Tiskaj   

Uporabljati se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil bank in hranilnic za leto 2017.

Priloga - Zgled revizorjevega poročila o dejanskih ugotovitvah, povezanih z izpolnjevanjem pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah.pdf
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 58
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 18 - Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada 28.01.2023 26.01.2023
Stališče 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide 28.01.2023 25.01.2023
Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem 28.01.2023 24.01.2023
Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah 28.01.2023 23.01.2023
Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 18.12.2021 [!] 29.12.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 58