O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (7) : Prikaži vse priloge (7)
Uporaba od: 01.04.2015
Uporaba do: 30.11.2019
Datum vpisa: 10.10.2017

Pravilnik se glede izpolnjevanja obrazca M-1 za vložitev prijave v zavarovanje s šiframi podlag za zavarovanje 113, 114, 115, 119 in 120 začne uporabljati najpozneje šest mesecev od začetka uporabe pravilnika (tj. od 01.10.2015 naprej).

Priloga 1 - OBRAZEC M-1 – Prijava podatkov o PIZ ter ZZ, zavarovanju za ŠV in zavarovanju za primer ZAP s pripadajočim potrdilom o prijavi in NAVODILOM ZA IZPOLNJEVANJE.pdf
Priloga 2 - OBRAZEC M-2 – Odjava iz PIZ ter ZZ, zavarovanja za ŠV in zavarovanja za primer ZAP s pripadajočim potrdilom o odjavi in NAVODILOM ZA IZPOLNJEVANJE.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.12.2019 [!] 15.01.2020
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (neuradno prečiščeno besedilo) 28.12.2019 15.01.2020
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 20.12.2019
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti ('M-obrazci' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2020 10.12.2019
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 24.04.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8