O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (8) : Prikaži vse priloge (8)
Uporaba od: 01.12.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 17.09.2019
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - OBRAZEC M-1 Prijava podatkov o PIZ ter ZZ, SV in ZAP s pripadajočim potrdilom o prijavi in Navodilom za izpolnjevanje.pdf
Priloga 2 - OBRAZEC M-2 Odjava podatkov o PIZ ter ZZ, SV in ZAP s pripadajočim potrdilom o odjavi in Navodilom za izpolnjevanje.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 24.04.2019
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 22.12.2018 24.04.2019
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 03.01.2019
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 23.11.2017 31.12.2018 19.02.2018
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 23.12.2017 [!] 21.12.2018 19.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7