O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 11.09.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo

Opis primera

Delavka oz. delavec zaposlen pri SI je odsotna/odsoten z dela za polni delovni čas zaradi uveljavljanja pravic iz zavarovanje za starševsko varstvo (materinski, očetovski oz. starševski dopust). V času odsotnosti prejema od ministrstva za  delo nadomestilo plače (materinsko, očetovsko oz. starševsko nadomestilo). SI je pred in tudi v času odsotnosti delavki/delavcu zagotavljal boniteto v obliki uporabe osebnega vozila za privatne namene, med drugim tudi v mesecu avgustu leta L. Znesek bonitete določen skladno z ZDoh-2 za mesec avgust leta L je znašal 100 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • SI spremlja obveznosti za prispevke glede na njihovo breme (prispevki v breme zavarovanca/delavca, prispevki v breme delodajalca) v okviru skupine 25.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Datum vpisa
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
STROŠKI PLAČ – Izplačilo plač in kriznega dodatka za opravljeno delo delavcem v času epidemije v skladu z 33. členom ZIUZEOP 29.04.2020
STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev 29.11.2018
STROŠKI DELA - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 08.06.2018
STROŠKI DELA - Nadomestilo plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu 09.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17