O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 05.10.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI DELA - Plačila poslovodstvu na drugi pravni podlagi (podlagi, ki ni delovno razmerje) pri obveznem socialnem zavarovanju kot družbenik (zavarovalna podlaga 040)

Opis primera

SI izplačuje poslovodni osebi-direktorju plačilo za delo na podlagi pogodbe civilnega prava (t.i. pogodbe o poslovodenju). Direktor je edini družbenik SI in je vključen v obvezno socialno zavarovanje PIZ, ZZ in SV po zavarovalni podlagi 040-Družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe in v obvezno socialno zavarovanje ZAP po zavarovalni podlagi 112-Obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti za poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu

Skladno s pogodbo o poslovodenju je SI direktorju za mesec M obračunal plačilo za delo in povračila stroškov za mesec M. Obračunani zneski so bili izplačani v mesecu M+1 in so znašali:

  • bruto plačilo za delo 1.500 €,
  • akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja 257,16 €,
  • povračila stroškov v zvezi z delom – prehrana med delom in prevoz na delo in z dela 160,00 €,
  • povračila stroškov v zvezi z delom – stroški službenih potovanj 100,00 €

Druga izhodišča in predpostavke:

  • SI spremlja obveznosti za prispevke in akontacijo dohodnine po sistematiki vplačilnih računov iz FURS-eKartica.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Datum vpisa
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
STROŠKI PLAČ – Izplačilo plač in kriznega dodatka za opravljeno delo delavcem v času epidemije v skladu z 33. členom ZIUZEOP 29.04.2020
STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev 29.11.2018
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 11.09.2018
STROŠKI DELA - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 08.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17