O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Datum vpisa: 08.06.2018
Članek nima posebnosti! Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi.pdf

STROŠKI DELA - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Opis primera

SI je v konec marca leta L delavcu D redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi (odpoved delodajalca) iz poslovnega razloga. Odpovedni rok je znašal 60 dni. Delovno razmerje je prenehalo (odpoved je začela učinkovati) konec maja leta L. Odpravnina je bila izplačana v juniju leta L.

-> Varianta 1

SI delavcu D izplača odpravnino v višini po 108. členu ZDR-1.

Po 108. členu ZDR-1 je delavcu pripadala odpravnina v višini 11.000 € bruto.

10-kratnik povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (PmPS) v času izplačila odpravnine znaša 16.000 €.

->  Varianta 2

SI delavcu D izplača odpravnino v višini po 108. členu ZDR-1.

Po 108. členu ZDR-1 je delavcu pripadala odpravnina v višini 16.500 € bruto.

10-kratnik povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (PmPS) v času izplačila odpravnine znaša 16.000 €.

-> Varianta 3

SI in delavec D se dogovorita izplačilo odpravnine 14.000 € bruto.

Po 108. členu ZDR-1 je delavcu pripadala odpravnina v višini 11.000 € bruto.

10-kratnik povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (PmPS) v času izplačila odpravnine znaša 16.000 €.

 

Druga izhodišča in predpostavke:

  • odpoved pogodbe o zaposlitvi je prva odpoved (op. ne gre za primer, da je bil delavec predhodno pri SI že zaposlen in mu je SI pogodbo odpovedal, nato pa ponovno zaposlil); delavec in SI nista povezani osebi,
  • znesek akontacije dohodnine pri varianta 2 in 3 je hipotetičen,
  • SI spremlja obveznosti za prispevke glede na njihovo breme (prispevki iz plač, prispevki na plače) v okviru skupine 25.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Datum vpisa
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
STROŠKI PLAČ – Izplačilo plač in kriznega dodatka za opravljeno delo delavcem v času epidemije v skladu z 33. členom ZIUZEOP 29.04.2020
STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev 29.11.2018
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 11.09.2018
STROŠKI DELA - Nadomestilo plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu 09.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17