Novosti
DDV evidence / Obrazec DDV-O / 08.04.2021
OPRAVLJANJE STORITEV POTOVALNE AGENCIJE – Ogled znamenitosti v tretji državi – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Transakcija oproščena plačila DDV
Zakonodaja / Povezana zakonodaja / 06.04.2021
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Povezana zakonodaja / 06.04.2021
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ - neuradno prečiščeno besedilo)
DDV evidence / Obrazec DDV-O / 02.04.2021
OPRAVLJANJE STORITEV POTOVALNE AGENCIJE – Ogled znamenitosti v Sloveniji in v drugi državi članici Unije – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji
DDV evidence / Obrazec DDV-O / 31.03.2021
PREJEM STORITEV SPLETNEGA DOSTOPA DO PREDHODNO POSNETEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) OD NEMŠKEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji
DDV evidence / Obrazec DDV-O / 29.03.2021
OPRAVLJANJE STORITEV SPLETNEGA DOSTOPA DO PREDHODNO POSNETEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Skupna vrednost opravljenih elektronskih storitev v tekočem koledarskem letu presega 10.000 EUR – Kraj obdavčljive transakcije je v Avstriji
DDV evidence / Obrazec DDV-O / 25.03.2021
OPRAVLJANJE STORITEV SPLETNEGA DOSTOPA DO PREDHODNO POSNETEGA SEMINARJA (»WEBINAR«) OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Skupna vrednost opravljenih elektronskih storitev v tekočem koledarskem letu ne presega 10.000 EUR – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji