Novosti
Računovodski koledar / Materialni predpisi / 23.02.2021
PREDLOŽITEV LETNEGA POROČILA TER KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA IN PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA ZA POTREBE DRŽAVNE STATISTIKE – DRUŽBE, KI SO ZAVEZANE K REVIZIJI LETNIH POROČIL - ZA (poslovno/koledarsko) leto 2020
Računovodski koledar / Materialni predpisi / 23.02.2021
PREDLOŽITEV LETNEGA POROČILA IN PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA ZA POTREBE DRŽAVNE STATISTIKE – MAJHNE DRUŽBE, Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI KATERIH SE NE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU, IN PODJETNIKI - ZA (poslovno/koledarsko) leto 2020
Računovodski koledar / Materialni predpisi / 23.02.2021
PREDLOŽITEV LETNEGA POROČILA IN PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA ZA POTREBE DRŽAVNE STATISTIKE – ZADRUGE - ZA (poslovno/koledarsko) leto 2020
Računovodski koledar / Materialni predpisi / 23.02.2021
PREDLOŽITEV LETNEGA POROČILA IN PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA ZA POTREBE DRŽAVNE STATISTIKE – DRUŠTVA - ZA (koledarsko) leto 2020
Računovodski koledar / Materialni predpisi / 19.02.2021
PREDLOŽITEV LETNEGA POROČILA IN PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA ZA POTREBE DRŽAVNE STATISTIKE – PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA (POZP) - ZA (koledarsko) leto 2020
Računovodski koledar / Materialni predpisi / 19.02.2021
PREDLOŽITEV LETNEGA POROČILA IN PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA ZA POTREBE DRŽAVNE STATISTIKE – PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA (POJP) - ZA (koledarsko) leto 2020
DDV evidence / Obrazec RP-O / 18.02.2021
PRENOS BLAGA IZ SLOVENIJE V AVSTRIJO NA DODELAVO – blago se je po opravljeni dodelavi vrnilo v Slovenijo