O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (2) :
Uporaba od: 12.12.2012
Uporaba do:
Datum vpisa: 26.09.2017
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - Neetično in nestrokovno ocenjevanje.pdf
Priloga 2 - Nevarnosti in varnostni ukrepi.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 54
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 3 - Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov 01.01.2006 [!] 20.04.2020 21.04.2020
Stališče 14 - Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s SRS, MSRP ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja 29.02.2020 03.03.2020
Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 28.12.2019 [!] 16.01.2020
Pravilnik o poročanju revizijskih družb 28.12.2019 [!] 16.01.2020
Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 03.08.2019 12.08.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 54