O dokumentu: ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.08.1998
Uporaba do:
Datum vpisa: 02.11.2017
Tiskaj   

SOP-10 objavljen po Uredbi 1126/2008, ki objavlja enotno / prečiščeno besedilo standardov in nadomešča Uredbo 1725/2003, (še) ni bil noveliran.
Posledično se začetek uporabe (lahko) določili skladno z izvorno objavo - tj. uporaba od 01.08.1998 naprej.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
SOP 32 - Neopredmetena sredstva – stroški spletne strani (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 13.01.2020
SOP 29 - Dogovori o koncesiji storitev - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 15.06.2018
SOP 25 - Davek od dobička - spremembe davčnega položaja podjetja ali njegovih delničarjev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 [!] 02.11.2017
SOP 07 - Uvedba eura (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2009 [!] 02.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4