O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (12) : Prikaži vse priloge (12)
Uporaba od: 30.06.2022
Uporaba do:
Datum vpisa: 15.06.2022

Posebnost glede uporabe:
.. spremenjeni prvi odstavek 80. člena, novi 84.b člen, spremenjena šesti in sedmi odstavek 130. člena in spremenjena 160. ter 164. člen se uporabljajo od 1. julija 2022;
.. 156.a člen pravilnika se uporabljajo od 1. julija 2022.

Priloga I - Obrazec DDV-PPS.pdf
Priloga II - Obrazec DDV-DPS.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 13
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo) 10.02.2022 [!] 29.06.2022 09.02.2022
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 09.02.2022 30.12.2021
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.12.2021 [!] 29.12.2021
Pravilnik o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost 01.07.2021 30.06.2021
Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo 01.07.2021 30.06.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 13