O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (7) : Prikaži vse priloge (7)
Uporaba od: 22.01.2022
Uporaba do:
Datum vpisa: 07.01.2022

Posebnost glede začetka uporabe posameznih določb:
- nova 6.b točka prvega odstavka, spremenjena 7. točka prvega odstavka in nov tretji odstavek 50. člena ZDDV-1,
- spremenjeni naslov, nova ab) točka prvega odstavka in nov drugi odstavek 54. člena ZDDV-1,
se uporabljajo od 1. januarja 2021

- spremenjeni 13. člen ZDDV-1, nova 8.a točka prvega odstavka ter nov četrti odstavek 50. člena ZDDV-1;
- novi d) in f) točka prvega odstavka in nov tretji odstavek 54. člena ZDDV-1 ter
- spremenjeni drugi odstavek in novi deseti odstavek 94. člena ZDDV-1,
se začnejo uporabljati 1. julija 2022

Priloga I - Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV.pdf
Priloga Ia - Okvirni seznam elektronsko opravljenih storitev iz 30.c člena zakona.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP - neuradno prečiščeno besedilo) 22.01.2022 [!] 12.01.2022
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 21.01.2022 03.01.2022
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 02.11.2021
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.11.2021 [!] 12.10.2021
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 05.10.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23