O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (7) : Prikaži vse priloge (7)
Uporaba od: 01.01.2022
Uporaba do: 21.01.2022
Datum vpisa: 03.01.2022

Posebnost glede uporabe po določbi 32. člena ZDUPŠOP, s katero se odstopa od določbe 41. člena ZDDV-1 - od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022 so dobave zaščitne in medicinske opreme, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Evropske unije, iz seznama blaga, ki ga določi Vlada RS in za katerega velja oprostitev uvoznih dajatev in DDV, ob uvozu, oproščene plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, če so kumulativno izpolnjeni pogoji, kot jih določa naveden člen ZDUPŠOP.

Priloga I - Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV.pdf
Priloga Ia - Okvirni seznam elektronsko opravljenih storitev iz 30.c člena zakona.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP - neuradno prečiščeno besedilo) 22.01.2022 [!] 12.01.2022
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 22.01.2022 [!] 07.01.2022
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 02.11.2021
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.11.2021 [!] 12.10.2021
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2023 [!] 05.10.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23