O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2022
Uporaba do:
Datum vpisa: 09.07.2021

Podjetje začne uporabljati NUPB MSRP-3 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2022 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen, če podjetje istočasno ali pred tem uporablja tudi vse spremembe, ki jih uvajajo Spremembe sklicevanj na temeljni okvir v MSRP, izdane marca 2018.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 14.07.2021
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2022 [!] 12.07.2021
16. MSRP 16 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2021 [!] 28.01.2021
04. MSRP 4 - Zavarovalne pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2021 [!] 26.01.2021
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2021 [!] 21.01.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22