O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2020
Uporaba do:
Datum vpisa: 13.01.2020

Podjetja začnejo uporabljati NUPB SOP-32 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2020 ali po tem datumu.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
SOP 29 - Dogovori o koncesiji storitev - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 15.06.2018
SOP 25 - Davek od dobička - spremembe davčnega položaja podjetja ali njegovih delničarjev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 [!] 02.11.2017
SOP 10 - Državna pomoč – brez posebnih povezav s poslovnim delovanjem 01.08.1998 [!] 02.11.2017
SOP 07 - Uvedba eura (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2009 [!] 02.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4