aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29
Naslov Datum vpisa
OBDARITEV POSLOVNEGA PARTNERJA – Skupna vrednost darila, ob nabavi katerega davčni zavezanec ni uveljavil pravice do odbitka DDV, preseže 20 eurov – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 20.11.2019
OBDARITEV POSLOVNEGA PARTNERJA – Skupna vrednost darila, ob nabavi katerega je davčni zavezanec uveljavil pravico do odbitka DDV, ne preseže 20 eurov – Neobdavčljiva transakcija 18.11.2019
OPRAVLJANJE STORITEV POPRAVILA OSEBNEGA VOZILA DAVČNEMU ZAVEZANCU S SEDEŽEM V ŠVICI – Kraj opravljanja storitev je v Švici 21.10.2019
ODPIS TERJATEV BREZ SODNEGA POSTOPKA ZA POPLAČILO 06.08.2019
PRODAJA NEPREMIČNINE, KI SE JE UPORABLJALA ZA DEJAVNOST ODDAJANJA V TURISTIČNE NAMENE – Kupec nepremičnine nadaljuje z dejavnostjo oddajanja v turistične namene – Neobdavčljiva transakcija 01.08.2019
NAKUP VINJETE ZA UPORABO AVTOCEST IN HITRIH CEST NA OZEMLJU AVSTRIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Avstriji 26.07.2019
PRODAJA VEČNAMENSKEGA KUPONA, KI JE UNOVČLJIV V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH – Kraj obdavčljive transakcije bo v različnih državah članicah 19.07.2019
NADOMESTILO ZA POŠKODBE NA BLAGU, KI JIH JE POVZROČIL AVTOPREVOZNIK PRI PREVOZU BLAGA 07.06.2019
OPRAVLJANJE STORITEV PREVOZA POTNIKOV PO OZEMLJU AVSTRIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Avstriji 21.05.2019
OPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH STORITEV OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE V AVSTRIJI – Skupna vrednost opravljenih elektronskih storitev v tekočem koledarskem letu presega 10.000 eurov – Kraj obdavčljive transakcije je v Avstriji 17.05.2019
OPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH STORITEV OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE V SRBIJI – Kraj obdavčljive transakcije je v Srbiji 15.05.2019
PREJEM STORITEV V POVEZAVI Z VSTOPNINAMI ZA IZOBRAŽEVALNE PRIREDITVE – Kraj obdavčljive transakcije je v Nemčiji – Neobdavčljiva transakcija 15.04.2019
ZAMENJAVA BLAGA V GARANCIJSKEM ROKU Z BLAGOM ISTE VRSTE, ENAKE KAKOVOSTI OZ. TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI – Neobdavčljiva transakcija 18.02.2019
OPRAVLJANJE STORITEV PREVODA BESEDIL, KI JIH OPRAVI ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC IZ SLOVENIJE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SRBIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Srbiji 16.01.2019
PRENOS LASTNIŠTVA NAD ZALOGAMI BLAGA IN OPREME S HKRATNO ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV – PRENOS PODJETJA – Neobdavčljiva transakcija 06.12.2018
OPRAVLJANJE STORITEV POSREDOVANJA PRI SKLENITVI POSOJILNE POGODBE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ HRVAŠKE – Kraj obdavčljive transakcije je na Hrvaškem – Transakcija, oproščena plačila DDV na Hrvaškem 15.10.2018
OPRAVLJANJE BREZPLAČNIH STORITEV V POSLOVNE NAMENE – Neobdavčljiva transakcija 02.10.2018
NABAVA BLAGA OD MALEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Neobdavčljiva transakcija 10.09.2018
PREJETA SUBVENCIJA ZA DELNO POVRAČILO STROŠKOV ZA ZAPOSLITEV NOVIH DELAVCEV – Neobdavčljiva transakcija 30.08.2018
NABAVA BLAGA OD MALEGA DAVČNEGA ZAVEZANCA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 10.08.2018
OPRAVLJANJE STORITEV POSLOVNEGA SVETOVANJA OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE ZUNAJ UNIJE – Kraj obdavčljive transakcije je Švici 02.08.2018
PREJEM PREDPLAČILA ZA PRODAJO BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ AVSTRIJE – Blago bo odpremljeno iz Slovenije v Avstrijo 14.05.2018
OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA NA NEPREMIČNINI, KI SE NAHAJA NA OZEMLJU HRVAŠKE, DAVČNEMU ZAVEZANCU S SEDEŽEM V SLOVENIJI – Kraj obdavčljive transakcije je na Hrvaškem 15.03.2018
NABAVA BLAGA – RABLJENEGA OSEBNEGA AVTOMOBILA OD OBDAVČLJIVEGA PREPRODAJALCA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 17.01.2018
OPRAVLJANJE STORITEV ODDAJANJA OSEBNEGA VOZILA V KRATKOROČNI NAJEM FIZIČNI OSEBI – VOZILO DANO NA RAZPOLAGO NA HRVAŠKEM – Kraj obdavčljive transakcije je na Hrvaškem 29.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29