aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39
Naslov Datum vpisa
PREPRODAJA BLAGA (NAKUP IN PRODAJA) NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Slovenski davčni zavezanec je drugi v verigi – Nakup blaga v Nemčiji ter takojšnja dobava blaga na ozemlju Nemčije davčnemu zavezancu iz Nemčije 23.11.2020
STORITEV POSREDOVANJA PRI SKLENITVI POGODBE ZA IZVEDBO GRADBENIH DEL NA NEPREMIČNINI, KI SE NAHAJA NA HRVAŠKEM – Kraj obdavčljive transakcije je na Hrvaškem 21.10.2020
OBRAČUN ZAKONITIH ZAMUDNIH OBRESTI ZARADI NEPRAVOČASNO PORAVNANE DENARNE OBVEZNOSTI – Neobdavčljiva transakcija 14.10.2020
IZDELAVA ORODJA Z NAROČNIKOVIM MATERIALOM – Opravljanje storitev – Kraj opravljanja storitev je v tretji državi 17.09.2020
OPRAVLJANJE STORITEV OGLAŠEVANJA DAVČNEMU ZAVEZANCU S SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI – Kraj obdavčljive transakcije je v tretji državi 09.09.2020
OPRAVLJANJE STORITEV DIPLOMATSKEMU PREDSTAVNIŠTVU S SEDEŽEM V SRBIJI – Kraj obdavčljive transakcije je v Srbiji 29.07.2020
OPRAVLJANJE STORITEV IZOBRAŽEVANJA PREKO SPLETA (»ONLINE IZOBRAŽEVANJE«) – Kraj obdavčljive transakcije je v Srbiji 21.05.2020
BREZPLAČNO OPRAVLJENA STORITEV NAJEMA NEPREMIČNINE – Kraj opravljanja storitev je v Sloveniji 11.05.2020
OPRAVLJANJE STORITEV PREVOZA BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SRBIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Srbiji 05.05.2020
NABAVA IN DOBAVA BLAGA NA OZEMLJU TRETJIH DRŽAV – Kraj obdavčljive transakcije (nabava in dobava blaga) je v tretji državi 09.04.2020
OBDARITEV POSLOVNEGA PARTNERJA – Skupna vrednost darila, ob nabavi katerega davčni zavezanec ni uveljavil pravice do odbitka DDV, preseže 20 eurov – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 20.11.2019
OBDARITEV POSLOVNEGA PARTNERJA – Skupna vrednost darila, ob nabavi katerega je davčni zavezanec uveljavil pravico do odbitka DDV, ne preseže 20 eurov – Neobdavčljiva transakcija 18.11.2019
OPRAVLJANJE STORITEV POPRAVILA OSEBNEGA VOZILA DAVČNEMU ZAVEZANCU S SEDEŽEM V ŠVICI – Kraj opravljanja storitev je v Švici 21.10.2019
ODPIS TERJATEV BREZ SODNEGA POSTOPKA ZA POPLAČILO 06.08.2019
PRODAJA NEPREMIČNINE, KI SE JE UPORABLJALA ZA DEJAVNOST ODDAJANJA V TURISTIČNE NAMENE – Kupec nepremičnine nadaljuje z dejavnostjo oddajanja v turistične namene – Neobdavčljiva transakcija 01.08.2019
NAKUP VINJETE ZA UPORABO AVTOCEST IN HITRIH CEST NA OZEMLJU AVSTRIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Avstriji 26.07.2019
PRODAJA VEČNAMENSKEGA KUPONA, KI JE UNOVČLJIV V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH – Kraj obdavčljive transakcije bo v različnih državah članicah 19.07.2019
NADOMESTILO ZA POŠKODBE NA BLAGU, KI JIH JE POVZROČIL AVTOPREVOZNIK PRI PREVOZU BLAGA 07.06.2019
OPRAVLJANJE STORITEV PREVOZA POTNIKOV PO OZEMLJU AVSTRIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Avstriji 21.05.2019
OPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH STORITEV OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE V AVSTRIJI – Skupna vrednost opravljenih elektronskih storitev v tekočem koledarskem letu presega 10.000 eurov – Kraj obdavčljive transakcije je v Avstriji 17.05.2019
OPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH STORITEV OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE V SRBIJI – Kraj obdavčljive transakcije je v Srbiji 15.05.2019
PREJEM STORITEV V POVEZAVI Z VSTOPNINAMI ZA IZOBRAŽEVALNE PRIREDITVE – Kraj obdavčljive transakcije je v Nemčiji – Neobdavčljiva transakcija 15.04.2019
ZAMENJAVA BLAGA V GARANCIJSKEM ROKU Z BLAGOM ISTE VRSTE, ENAKE KAKOVOSTI OZ. TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI – Neobdavčljiva transakcija 18.02.2019
OPRAVLJANJE STORITEV PREVODA BESEDIL, KI JIH OPRAVI ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC IZ SLOVENIJE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SRBIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Srbiji 16.01.2019
PRENOS LASTNIŠTVA NAD ZALOGAMI BLAGA IN OPREME S HKRATNO ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV – PRENOS PODJETJA – Neobdavčljiva transakcija 06.12.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39