aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11
Naslov Datum vpisa
OPRAVLJANJE STORITEV (DAJANJE) NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTI V NAJEM – Zaračunavanje prijavnine (check in – check out) – Kraj opravljanja storitev je v Sloveniji 06.04.2020
OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA NA NEPREMIČNINI, KI NI DEL SOCIALNE POLITIKE – Vrednost dobavljenih materialov ne presega 50% celotne vrednosti storitve – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 24.07.2019
PRODAJA ENONAMENSKEGA KUPONA ZA GOSTINSKE STORITVE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 17.07.2019
OPRAVLJANJE STORITEV PREVOZA POTNIKOV PO OZEMLJU SLOVENIJE, HRVAŠKE IN SRBIJE – Kraj obdavčljive transakcije je za del, ki se nanaša na prevoz po ozemlju Slovenije, v Sloveniji 06.05.2019
ZAMENJAVA BLAGA V GARANCIJSKEM ROKU Z BLAGOM ISTE VRSTE, VENDAR DRUGAČNE KAKOVOSTI OZ. TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI – Obdavčljiva transakcija 19.02.2019
PREJETA SUBVENCIJA ZA PRODAJO BLAGA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 25.09.2018
PRIMANJKLJAJ BLAGA – NEDOVOLJENI KALO – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 21.09.2017
OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA FIZIČNI OSEBI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 20.09.2017
OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GOSTINSTVA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ FRANCIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 20.09.2017
PRODAJA BLAGA BREZ PREVOZA FIZIČNI OSEBI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji – Zaokroževanje zneskov centov pri vpisovanju v obrazec DDV-O 20.09.2017
PRODAJA BLAGA BREZ PREVOZA FIZIČNI OSEBI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 20.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11