aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30
Naslov Datum vpisa
PRODAJA IN POVRATNI NAJEM BLAGA (STROJ) – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 07.08.2019
UPORABA OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA, NAMENJENEGA ODDAJANJU V NAJEM, ZA ZASEBNE NAMENE DIREKTORJA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 02.08.2019
OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA GRADBENIŠTVA NA NEPREMIČNINI, KI NI DEL SOCIALNE POLITIKE – Vrednost dobavljenih materialov presega 50% celotne vrednosti storitve – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 23.07.2019
DOBAVA NEPREMIČNINE NA OZEMLJU SLOVENIJE NA PODLAGI POGODBE O FINANČNEM NAJEMU – Kraj dobave blaga je v Sloveniji 05.07.2019
PRODAJA BLAGA NA DALJAVO S PREVOZOM FIZIČNI OSEBI V AVSTRIJO – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 03.07.2019
UPORABA NAROČNIKOVEGA MATERIALA – ZADRŽANJE BLAGA (MATERIALA) S STRANI PROIZVAJALCA, KI GA JE PREJEL V OBDELAVO – Kraj dobave blaga je v Sloveniji 21.06.2019
ODOBRITEV POPUSTA V TRENUTKU DOBAVE – Marketinška akcija pri nakupu blaga - »pri nakupu treh izdelkov dobiš skupni popust v vrednosti najcenejšega izdelka« 17.06.2019
BREZPLAČNA DOBAVA BLAGA – Marketinška akcija pri nakupu blaga - »kupiš dva, tretji je brezplačen« 14.06.2019
DOVOLITEV UPORABE NEPREMIČNINE ZA SLUŽNOST POTI ZA HOJO IN VOŽNJO – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 12.06.2019
OPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH STORITEV OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC IN IMA STALNO PREBIVALIŠČE NA HRVAŠKEM – Skupna vrednost opravljenih elektronskih storitev v tekočem koledarskem letu ne presega 10.000 eurov – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 16.05.2019
PRODAJA BLAGA V POSTOPKU IZVRŠBE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 25.04.2019
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV ZARADI PREHODA IZ SPLOŠNE NA POSEBNO UREDITEV ZA MALE DAVČNE ZAVEZANCE – Popravek odbitka DDV – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 27.03.2019
ZMANJŠANJE (POPRAVEK) OBRAČUNANEGA DDV SKLADNO Z DOLOČILOM 39. ČLENA ZDDV-1 – Uspešno zaključen postopek prisilne poravnave dolžnika 26.03.2019
ZMANJŠANJE (POPRAVEK) OBRAČUNANEGA DDV SKLADNO Z DOLOČILOM 39. ČLENA ZDDV-1 – Prijava terjatev v postopku prisilne poravnave, ki so v celoti priznane 22.03.2019
BREZPLAČNA DOBAVA BLAGA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 04.03.2019
PRODAJA BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE NA OZEMLJU SLOVENIJE, KATERI NA OZEMLJU SLOVENIJE PREPRODA BLAGO DRUGEMU DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE, LE-TA PA ODPELJE BLAGO IZ SLOVENIJE V NEMČIJO – Kraj dobave blaga je v Sloveniji 29.11.2018
OPRAVLJANJE BREZPLAČNIH STORITEV V ZASEBNE NAMENE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 01.10.2018
PRODAJA NEPREMIČNINE IN POPRAVEK ODBITKA DDV PRI OSNOVNIH SREDSTVIH (NEPREMIČNINAH) – Prodaja nepremičnine v obdobju popravkov – Transakcija oproščena plačila DDV 09.07.2018
OPRAVLJANJE STORITEV PREVOZA BLAGA V POVEZAVI Z IZVOZOM BLAGA IZ UNIJE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SLOVENIJE – NAROČNIK STORITVE NI IZVOZNIK ALI PREJEMNIK BLAGA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 21.09.2017
PRODAJA BLAGA PO POSEBNI UREDITVI ZA OBDAVČLJIVE PREPRODAJALCE DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ AVSTRIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 21.09.2017
LIKVIDACIJA GOSPODARSKE DRUŽBE IN ZADRŽANJE BLAGA OB PRENEHANJU OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 21.09.2017
DONACIJA BLAGA – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 21.09.2017
NAKNADNO IZDAN DOBROPIS ZA PRODAJO BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ SLOVENIJE – Kraj obdavčljive transakcije je bil v Sloveniji 21.09.2017
NAKNADNO IZDAN DOBROPIS ZA OPRAVLJANJE STORITEV DAVČNEGA SVETOVANJA FIZIČNI OSEBI – Kraj obdavčljive transakcije je bil v Sloveniji 21.09.2017
PREJEM PREDPLAČILA ZA OPRAVLJANJE STORITEV IZOBRAŽEVANJA DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ NEMČIJE – Kraj obdavčljive transakcije je v Sloveniji 21.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30