O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 16.10.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje proizvodov na trgu izven EU (izvoz)

Opis primera

SI je poslovnemu subjektu s sedežem v Rusiji (v nadaljevanju RUS) 1.000 kosov proizvodov v skupni neto vrednosti (vrednost brez DDV) 10.000 € z rokom plačila 30 dni od dneva prodaje. SI je proizvode P odpremil iz lastnega skladišča dne 29.09.LLLL in istega dne tudi izdal račun. Stroškovna vrednost prodanih proizvodov je znašala 8.000 €.

Izhodišča/predpostavke o DDV obravnavi: transakcija dobave blaga, kraj opravljanja transakcije je Slovenija, oprostitev plačila DDV na podlagi 52. člena ZDDV-1 (izvoz blaga), DDV se obračuna v Rusiji skladno z določili ruske zakonodaje o DDV.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Datum vpisa
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46