O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 24.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI - Prevrednotovalni poslovni prihodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva – splošno pravilo

Opis primera

SI-1 (prodajalec) je prodal SI-2 (kupec) opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnino za neto ceno (vrednost brez DDV) 65.000 €. Nepremičnino je v poslovnih knjigah izkazoval po modelu nabavne vrednosti. Knjigovodska vrednost nepremičnine ob prodaji je znašala:

  • varianta 1: 60.000 €, od tega nabavna vrednost 100.000 €, popravek vrednosti zaradi amortiziranja 40.000 €
  • varianta 2: 70.000 €, od tega nabavna vrednost 100.000 €, popravek vrednosti zaradi amortiziranja 30.000 €

Druga izhodišča in predpostavke:

  • prodana nepremičnina je del zgradbe, na kateri je oblikovana etažna lastnina
  • vidik obdavčitve prodaje z davki na promet (DDV, davek na promet nepremičnini) ni prikazan.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Datum vpisa
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46