O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 11.10.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake

Opis primera

SI-1 je SI-2-ju prodal proizvode v skupni neto vrednosti (vrednost brez DDV) 10.000 €.  SI-2 je ob prevzemu proizvodov ugotovil, da imajo vsi stvarno napako (npr. proizvodi niso imeli dogovorjenih lastnosti). Skladno z določbami Obligacijskega zakonika je SI-1-ja obvestil o stvarni napaki in od njega zahteval, da v roku 10 dni izpolni pogodbo, tj. da dobavi proizvode, ki ne bodo imeli napak. SI-1 proizvodov brez napake ni dobavil. SI-2 je nato od SI-1 zahteval znižanje kupnine za 40%. SI-1 se je z zahtevkom za znižanje kupnine strinjal in SI-2-ju za prodane proizvode izdal dobropis v skupni neto vrednosti (vrednost brez DDV) 4.000 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • DDV obravnava: transakcija dobave blaga, kraj opravljanja transakcije je Slovenija, davčna stopnja 22%, plačnik DDV je SI-1 skladno s 1. točko 1. odstavka 76. člena ZDDV-1,
  • knjižbe v povezavi z zalogami (zmanjšanje zalog zaradi prodaje) in poslovnimi odhodki (vrednost prodanih poslovnih učinkov) niso prikazane.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE, DOLGOVI, PRIHODKI - Prerazdelitev zneskov plačanih v tujem imenu za tuj račun in prefakturiranje stroškov 27.02.2018
TERJATVE – Poslovne terjatve – Kratkoročne terjatve do kupcev – Prevrednotenje – splošno pravilo 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - Davčna izvršba na denarne terjatve 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – prodaja terjatve/odkup terjatve 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – factoring 06.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40