O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 03.05.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI, TERJATVE - Pripoznavanje prihodkov in terjatev iz zamudnih in procesnih obresti

Opis primera

SI je v februarju leta L kupcu-fizični osebi opravil storitev v skupni vrednosti (vrednost z DDV) 1.220 €. Za opravljeno storitev je izdal račun z rokom plačila 15.03 L. Kupec računa v dogovorjenem plačilnem roku ni plačal, prav tako pa ga ni plačal niti na podlagi SI-jevih opominov. SI je zato 15.01. leta L+1 pri pristojnem sodišču vložil predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine in v njem kot sredstvo izvršbe predlagal izvršbo na dolžnikova (kupčeva) sredstva pri organizaciji za plačilni promet (OPP). Sodišče je izdalo sklep o izvršbi, s katerim je kupcu naložilo, da plača terjatev v osmih dneh po vročitvi sklepa, ter dovolilo izvršbo. Kupec sklepu ni ugovarjal, računa pa v s sklepom določenem roku za prostovoljno izpolnitev terjatve ni plačal.  Sodišče je zato OPP obvestilo, da je sklep o izvršbi pravnomočen in izvršljiv. OPP je SI-ju iz kupčevih sredstev na računih SI-ju izplačala (nakazala):

  • 18.02. L+1: 700,00 €
  • 18.03. L+1: 377,32 €

Druga izhodišča:

  • stroški izvršbe (npr sodna taksa za postopek o predlogu za izvršbo) niso prikazani.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Datum vpisa
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
PRIHODKI - Prihodki od prodaje blaga - prodajna akcija »Ob nakupu treh artiklov je najcenejši brezplačen« 17.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46