Cenik davčnega svetovanja


Izhodiščna cena urne postavke davčnega svetovanja za člane/članice DDV kluba davkoplačevalcev znaša:

  • 120,00 EUR neto brez davka na dodano vrednost/član projektne skupine (ustna konzultacije, sestanki);
  • 140,00 EUR neto brez davka na dodano vrednost/član projektne skupine (pisna pojasnila);
  • 160,00 EUR neto brez davka na dodano vrednost/član projektne skupine (sodelovanje v davčnih inšpekcijskih nadzorih).


Pribitki k izhodiščnim cenam(vse cene oziroma pribitki so v neto vrednostih, brez DDV):

 

Dodatek za uspešnost

Posebno zahtevna svetovanja in opravila

Davčno svetovanje

3 do 10% »izplena« v primeru davčnih optimizacijskih projektov

50 do 100% glede na osnovno ceno svetovanja [1]

Sodelovanje v davčnih inšpekcijskih nadzorih (DIN)

10% od zmanjšanja dodatno ugotovljenih davčnih obveznosti

50 do 100% glede na osnovno ceno svetovanja [2]

 

Za vsako začeto svetovanje (ustno, pisno) ali sodelovanje v davčnih inšpekcijskih nadzorih do 30 minut se zaračuna polovična urna postavka.

Obračunavanje ostalih nastalih stroškov v povezavi z navedenimi storitvami:

  • stroški prevoza izven sedeža izvajalca storitve (na območju Slovenije) = 0,50 EUR za vsak prevožen kilometer;
  • nadomestilo prevoza za vsako pričeto uro vožnje = 50,00 EUR neto brez DDV/član projektne skupine.

Vsi stroški za opravljanje storitev po pogodbi izven Slovenije se dogovorijo posebej pred izvedbo storitve.

Cene v ceniku veljajo do nove objave cen.


[1] Posebno zahtevna svetovanja in opravila pri davčnem svetovanju so: svetovanje v tujem jeziku, optimiranje davčnih obveznosti, obravnava sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja ... Pribitek se uporabi tudi pri svetovanjih in opravilih, ki jih je na zahtevo stranke ali nujnosti zadeve izvajalec storitve dolžan opraviti ob dela prostih dnevih ali izven delovnega časa izvajalca storitve.

[2] Posebno zahtevna svetovanja in opravila pri zastopanju v davčnih inšpekcijskih nadzorih so: posebna komunikacija s finančnim/davčnim organom (sestanki FURS), zahtevki za izločitev  inšpektorja iz davčnega inšpekcijskega nadzora, zahtevki za odlog ali obročno plačilo davčnega dolga, vsa ostala komunikacija s finančnim organom (sodelovanje pri zaslišanju zavezanca, strank v postopku, vpogled v davčni spis zavezanca za davek …).