O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev in druge kratkoročne terjatve – Odplačni odstop terjatve (cesija) – factoring

Opis primera

SI-1 terja kupca SI-2 za 24.400 €. Terjatev še ni zapadla.

SI-1 in SI-3 sta sklenila pogodbo, s katero se je:

  • SI-1 zavezal, da bo terjatev do SI-2 prenesel na SI-3, da mu bo prepustil vse pravice iz prenesene terjatve in da mu bo plačal provizijo (z vključenim DDV 22%) v višini 10% nominalne vrednosti prenesenih terjatev,
  • SI-3 zavezal, da bo SI-1 za terjatev do SI-2 plačal 24.400 €; 80% po odbitku provizije se plača takoj, preostanek pa se plača po prejemu plačila od SI-2.

Pogodba ni vsebovala del credere klavzule, da SI-1 odgovarja za izterljivost odstopljenih terjatev.

SI-1 je kupca SI-2 obvestil, da je terjatve prenesel na SI-3 in da naj zato svojo obveznost poravna SI-3. SI-3 je skladno s pogodbo na transakcijski račun SI-1 najprej nakazal 17.800 € (80% x 24.400 € - provizija z vključenim DDV 22% 2.440 €), nato pa še 4.880 €.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40