O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - poravnava na podlagi nakazila (asignacija)

Opis primera

SI-1 terja SI-2 za 2.440 € (vrednost z DDV) – rok plačila 25.09.LLLL in dolguje SI-3 1.830 € (vrednost z DDV) – rok plačila 02.10.LLLL.

SI-1 je 20.09.LLLL SI-2 in SI-3 poslal dopis s predlogom za poravnavo medsebojnih obveznosti z nakazilom-asignacijo:

  • SI-1 (nakazovalec-asignant) pooblašča SI-2 (nakazanec-asignat), da v imenu SI-1 najpozneje do vključno 25.09.LLLL nakaže 1.830 € na poslovni TRR SI-3. Z izpolnitvijo nakazila se delno poravna dolg SI-2 do SI-1.
  • SI-1 (nakazovalec-asignant) pooblašča SI-3 (prejemnik nakazila-asignatar), da sprejme nakazilo SI-2; z izpolnitvijo nakazila je v celoti poravnan dolg SI-1 do SI-3.

SI-2 je 22.09.LLLL SI-3-ju sporočil privolitev v nakazilo, SI-3 pa je 23.09.LLLL SI-1-ja obvestil, da sprejema izpolnitev s strani SI-2. SI-2 je nakazilo izvršil 25.09.LLLL in o tem obvestil SI-1.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga 18.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40