O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 16.10.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - delo po podjemni pogodbi

Opis primera

SI je s fizično osebo, ki ne opravlja dejavnosti, sklenil sklenil podjemno pogodbo, s katero se je fizična oseba zavezala, da bo SI pomagala pri selitvi pisarniškega pohištva in opreme v nove poslovne prostore, SI pa se je zavezal, da mu bo za to plačal 200 € bruto v roku 10 dni po dokončanju dela. Selitev je bila opravljena 09.10. leta L. SI je skladno s pogodbo obračunal plačilo 200 € bruto in pripadajoče dajatve. Izplačilo neto dohodka in plačilo dajatev je opravil 16.10. leta L.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • fizična oseba (podjemnik) je rezident Slovenije, ni v delovnem razmerju pri SI, je obvezno socialno zavarovan v Sloveniji za polni čas (npr. na podlagi delovnega razmerja) oz. je upokojena oseba,

  • SI spremlja obveznosti za prispevke in akontacijo dohodnine po sistematiki vplačilnih računov iz FURS-eKartica.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 33
Naslov Datum vpisa
STROŠKI STORITEV – Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti – kratkotrajno delo po ZPDZC-1 16.01.2019
STROŠKI STORITEV, ČASOVNE RAZMEJITVE – Menjava in skladiščenje letnih oz. zimskih pnevmatik 23.11.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
STROŠKI STORITEV - Stroški plačilnega prometa 30.10.2017
STROŠKI STORITEV - Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti - začasno in občasno delo dijakov in študentov (študentsko delo - delo prek študentskega servisa) 16.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 33