O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 24.12.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ZALOGE – Brezplačni artikli prejeti od poslovnega subjekta iz Unije – brezplačni artikli so prejeti v sklopu plačljive nabave

Opis primera

SI-1 opravlja dejavnost trgovine. Trgovsko blago kupuje tudi pri poslovnemu subjektu s sedežem v Nemčiji (v nadaljevanju DE). SI-1 se z DE dogovori za nakup 500 kosov trgovskega blaga A po ceni brez DDV 10 €. DE  poleg naročene količine 500 kos trgovskega blaga A dobavi še 20 kosov trgovskega blaga A brez obveznosti plačila.  Dobava brezplačnih 20 kosov je enostranska odločitev DE, tj. ni sestavni del dogovora med SI-1 in DE.  DE za dobavljeno blago izda račun v skupni vrednosti brez tujega DDV 5.000 € s sklicevanjem »Nemški DDV ni obračunan - oproščena dobava blaga v drugo državo članico Unijo-iz Nemčije v Slovenijo«. Dobavljene artikle v računu prikaže tako:

  • varianta 1:  520 kos x cena brez tujega DDV 10 € = 5.200 €; popusti, ki niso vključeni v ceno na enoto 200 €; skupaj vrednost brez tujega DDV 5.000 €;
  • varianta 2:  500 kos x cena brez tujega DDV 10 € + 20 kos x cena brez tujega DDV 0 € = skupaj brez tujega DDV 5.000 € (oz. 500 kos x cena brez tujega DDV 10 €  skupaj vrednost brez tujega 5.000 €; 20 kos brezplačno).

Dogovorjen kraj prenosa tveganj in koristi, ki izhajajo iz lastništva blaga  (npr. po Incoterms klavzulah), je:

  • varianta A:  sedež DE. Prevoz od DE do SI-1 opravi SI-2 na podlagi naročila SI-1. SI-2 za opravljeno storitev izda račun v skupni vrednosti 500  € + DDV po davčni stopnji 22%.
  • varianta B:  sedež SI. Prevoz od DE do SI-1 uredi (gre v breme) DE.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • SI-1 pri knjiženju knjigovodske vrednosti zalog blaga ne uporablja kontov vračunane razlike v ceni in vračunanega DDV.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36
Naslov Datum vpisa
ZALOGE – Uporaba lastnih zalog trgovskega blaga za razkuževanje prostorov v trgovskem podjetju 22.04.2020
ZALOGE – Uvoz blaga iz tretje države 25.03.2020
ZALOGE – Brezplačni artikli prejeti od poslovnega subjekta iz Slovenije 17.12.2018
ZALOGE - Zaloge trgovskega blaga - nakup rabljenega prevoznega sredstva pri dobavitelju-davčnem zavezancu iz druge države članice Unije 16.08.2018
ZALOGE - Nepremičnina namenjena prodaji v rednem poslovanju – nakup zemljišča z zgradbo, odstranitev zgradbe in graditev nove zgradbe za prodajo 07.08.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36