O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 23.11.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI STORITEV, ČASOVNE RAZMEJITVE – Menjava in skladiščenje letnih oz. zimskih pnevmatik

Opis primera

SI-1 izkazuje med opredmetenimi osnovni sredstvi osebno motorno vozilo. Dvakrat na leto pri SI-2 opravi menjavo (premontažo) pnevmatik na vozilu – v novembru menja zimske pnevmatike za letne, v marcu pa menja letne pnevmatike za zimske. Do menjave v marcu leta L je SI-1 zamenjane (snete) pnevmatike skladiščil v svojih poslovnih prostorih, od menjave v marcu leta L naprej pa zamenjane pnevmatike skladišči pri SI-2. SI-2 storitev menjave in skladiščenja zaračunava (izda račun) ob menjavi pnevmatik, in sicer:

  • varianta A: ob menjavi pnevmatik zaračuna menjavo in skladiščenje za obdobje od menjave do naslednje menjave (skladiščenje se zaračuna »za vnaprej«),
  • varianta B: ob menjavi pnevmatik zaračuna menjavo in skladiščenje za obdobje od predhodne menjave do tekoče menjave (skladiščenje se zaračuna »za nazaj«).

Cene menjave in skladiščenja pnevmatik znašajo:

  • menjava 20,90 € + DDV 22% 4,60 €,
  • skladiščenje 20,90 € + DDV 22%.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • DDV od menjave in skladiščenja pnevmatik ni odbiten na podlagi alineje c) 66. člena ZDDV-1,
  • vidik plačila dobavitelju SI-2 ni prikazan.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35
Naslov Datum vpisa
STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih oblek za enkratno uporabo 03.04.2020
STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih obraznih mask 02.04.2020
STROŠKI STORITEV – Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti – kratkotrajno delo po ZPDZC-1 16.01.2019
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
STROŠKI STORITEV - Stroški plačilnega prometa 30.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35