O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 18.10.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - odpust dolga

Opis primera

SI-1 je SI-2-ju prodal proizvode v skupni neto vrednosti (vrednost brez DDV) 10.000 €. SI-2 zaradi težav s plačilno sposobnostjo proizvodov v dogovorjenem roku ni plačal. Ker je bil SI-2 za SI-1 pomemben kupec, se je SI-1 odločil, da mu bo pomagal pri reševanju težav s plačilno sposobnostjo. Poslal mu je pisno izjavo, da za proizvode ne bo zahteval plačila (da odpušča dolg). SI-2 se je z izjavo SI-1 strinjal.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • DDV obravnava: transakcija dobave blaga, kraj opravljanja transakcije je Slovenija, davčna stopnja 22%, plačnik DDV je SI-1 skladno s 1. točko 1. odstavka 76. člena ZDDV-1,
  • knjižbe v povezavi z zalogami (zmanjšanje zalog zaradi prodaje) in poslovnimi odhodki (vrednost prodanih poslovnih učinkov) niso prikazane.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40
Naslov Datum vpisa
TERJATVE / ODHODKI (drugi stroški) - Vračilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu 25.10.2018
TERJATVE / PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
TERJATVE - Izdan davčno potrjen račun v povezavi s prodajo, za katero je predhodno že bil izdan račun 29.05.2018
PRIHODKI, TERJATVE - Pripoznavanje prihodkov in terjatev iz zamudnih in procesnih obresti 03.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 40