O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 28.12.2022
Uporaba do:
Datum vpisa: 28.12.2022

Posebnost glede uporabe po 35. do 41. členu prehodnih in končnih določb ZDavP-2N - tj.:
- nov sedmi odstavek 19. člena in peti odstavek 93. člena se začneta uporabljati 1. julija 2023;
- spremenjeni drugi odstavek 248. člena se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2024 ali pozneje;
- nov 251.a člen se začne uporabljati 1. januarja 2024.

Glej tudi – Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-113/17-40.
Skladno s prehodno določbo 21. člena novele ZIZ-M se do uskladitve v postopkih davčne izvršbe denarna sredstva, prejeta iz naslova vključenosti osebe v poskusno izvajanje socialnovarstvene dejavnosti po zakonu, ki ureja socialno varstvo, izvzeta iz davčne izvršbe.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 2
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 05.04.2022 [!] 27.12.2022 22.03.2022
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 [!] 04.04.2022 07.01.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 2