O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 24.09.2021
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

ZALOGE – Nepredviden primanjkljaj nedokončanih proizvodov

Opis primera

SI opravlja proizvodno dejavnost. Količinsko enoto proizvodov in nedokončane proizvodnje vrednoti ob začetnem pripoznanju po proizvajalnih stroških v ožjem pomenu (po proizvajalnih stroških, ki nastajajo v procesu proizvajanja).

Ob rednem popisu zalog je ugotovil primanjkljaj v zalogah nedokončane proizvodnje. Kala nedokončanih proizvodov SI ni predvidel, prav tako ni ugotovil odgovorne osebe za primanjkljaj, zato vsi proizvajalni stroški obračunanega primanjkljaja bremenijo podjetje.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • knjigovodsko stanje zalog nedokončane proizvodnje na dan popisa:  100 kosov po proizvajalnih stroških 150,00 EUR za kos,
  • popisano stanje zalog nedokončane proizvodnje:  98 kosov,
  • popisni primanjkljaj nedokončanih proizvodov:  2 kosa,
  • SI sestavlja izkaz poslovnega izida v skladu s SRS 21.6. (različica I).

SI je na podlagi določb ZDDV-1 in PZDDV ugotovil, da je od ugotovljenega primanjkljaja dolžan obračunati 66,00 € DDV od uporabe blaga za neposlovne namene.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 37
Naslov Datum vpisa
ZALOGE – Uporaba lastnih zalog trgovskega blaga za razkuževanje prostorov v trgovskem podjetju 22.04.2020
ZALOGE – Uvoz blaga iz tretje države 25.03.2020
ZALOGE – Brezplačni artikli prejeti od poslovnega subjekta iz Unije – brezplačni artikli so prejeti v sklopu plačljive nabave 24.12.2018
ZALOGE – Brezplačni artikli prejeti od poslovnega subjekta iz Slovenije 17.12.2018
ZALOGE - Zaloge trgovskega blaga - nakup rabljenega prevoznega sredstva pri dobavitelju-davčnem zavezancu iz druge države članice Unije 16.08.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 37