O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 10.09.2021
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

PRIHODKI – Kratkoročno odloženi prihodki – Dvoletna naročnina

Opis primera

SI1 je prodal SI2 dvoletni dostop (članarino) do spletnega portala z davčno vsebino. Cena dvoletne članarine znaša 366,00 EUR (z vključenim 22% DDV). SI2 je celotno naročnino poravnal takoj ob pristopu.

Druga izhodišča in predpostavke:

- pogodba z možnostjo odstopa in delnim vračilom kupnine,

- SI1 pripoznava prihodke enakomerno.

Potek knjiženja pri SI1:

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 49
Naslov Datum vpisa
TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga 11.05.2022
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Bremenitev zaposlenega za popisni primanjkljaj opreme po tržni vrednosti, ki je večja od knjigovodske 11.11.2020
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
TERJATVE, PRIHODKI - Terjatve do kupcev – kasnejše zmanjšanje terjatve - znižanje kupnine zaradi stvarne napake 11.10.2018
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 20.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 49