O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 01.01.2024
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI DELA - Regres za letni dopust

Opis primera

SI je zaposlenemu (delavcu v delovnem razmerju) obračunal regres za letni dopust za leto L. Regres je bil obračunan in izplačan v juniju leta L. Obračunan znesek je znašal:

  • bruto/neto regres za letni dopust: 1.500 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • obračunan znesek regresa za letni dopust ne presega s 13. točko 1. odstavka 44. člena ZDoh-2 in s 3. točko 3. odstavka 144. člena ZPIZ-2 predpisanega zneska, nad katerim se regres všteva v osnovo za davke in prispevke za osebe v delovnem razmerju (100 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15
Naslov Datum vpisa
STROŠKI DELA - Plačila poslovodstvu na drugi pravni podlagi (podlagi, ki ni delovno razmerje) pri obveznem socialnem zavarovanju kot družbenik (zavarovalna podlaga 040) 01.01.2024
STROŠKI DELA - Plačila poslovodstvu na drugi pravni podlagi (podlagi, ki ni delovno razmerje), kadar poslovodenje ni pravna podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje 01.01.2024
STROŠKI DELA - Vračilo prispevkov PIZ za prvo zaposlitev po 157. členu ZPIZ-2 01.01.2024
STROŠKI DELA - Bonitete 01.01.2024
STROŠKI DELA - Stroški kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga financira delodajalec 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15