O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 29.06.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI DELA - Regres za letni dopust za leto 2020

Opis primera

SI je zaposlenemu (delavcu v delovnem razmerju) obračunal regres za letni dopust za leto L. Regres je bil obračunan in izplačan v juniju leta L. Obračunan znesek je znašal:

  • bruto/neto regres za letni dopust: 1.000 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • obračunan znesek regresa za letni dopust ne presega s 13. točko 1. odstavka 44. člena ZDoh-2 in s 3. točko 3. odstavka 144. člena ZPIZ-2 predpisanega zneska, nad katerim se regres všteva v osnovo za davke in prispevke za osebe v delovnem razmerju (100 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Datum vpisa
STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP 07.05.2020
STROŠKI PLAČ – Izplačilo plač in kriznega dodatka za opravljeno delo delavcem v času epidemije v skladu z 33. členom ZIUZEOP 29.04.2020
STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev 29.11.2018
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 11.09.2018
STROŠKI DELA - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 08.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17