O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 25.08.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

TERJATVE – Poplačilo terjatve v stvareh

Opis primera

SI je fizični osebi (kupcu) opravil storitev v vrednosti 400,00€.

V pogodbi sta se dogovorila, da v primeru plačilne nesposobnosti kupec svojo obveznost do SI poravna v stvareh v ocenjeni vrednosti 400,00 €.

Ker ni prišlo do realizacije plačila v dogovorjenem roku, je kupec stvari iz pogodbe izročil SI.

SI je to blago knjižil na zalogo in v isti vrednosti kasneje prodal.

Vidik obdavčitve z davki na promet (davek na dodano vrednost) v primeru knjiženja ni prikazan.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Datum vpisa
TERJATVE – Plačilo terjatve v naravi – delni odpis terjatve 07.06.2022
TERJATVE, PRIHODKI – Prodaja z možnostjo vračila blaga 11.05.2022
TERJATVE – Odpis terjatve zaradi zastaranja 10.05.2021
TERJATVE – Preprosti odkup terjatev - odkup zapadlih terjatev 13.04.2021
TERJATVE, STROŠKI – Prejeti računi za storitve – odbitek DDV na podlagi enega odbitnega deleža 15.09.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47