O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 19.08.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Oprema namenjena prodaji

Opis primera

SI je sprejel odločitev, da proda stroj, ki ga je uporabljal kot opredmeteno osnovno sredstvo, zato ga razvrsti med nekratkoročna sredstva namenjena prodaji.

Vrednost opreme na dan opredelitve kot nekratkoročno sredstvo namenjeno prodaji je znašala:

- knjigovodska vrednost 10.500,00 €, od tega:

  • nabavna vrednost 40.000,00 €

  • popravek vrednosti zaradi amortiziranja 29.500,00 €

- poštena vrednost zmanjšana za stroške prodaje 9.000,00 €.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Brezplačno pridobljeno osnovno sredstvo 07.09.2021
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Bremenitev zaposlenega za popisni primanjkljaj opreme po tržni vrednosti, ki je večja od knjigovodske 11.11.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Popisni primanjkljaj opreme 05.11.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Podaritev računalnika šoli 04.06.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27