O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 29.05.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije

Opis primera

SI1 se je odločil, da bo na svojem zemljišču zgradil dodaten skladiščni objekt. V ta namen mu je SI2 izvedel geodetske storitve v vrednosti 1.220,00 EUR in pridobitev ostale gradbene projektantske dokumentacije v višini 4.880,00 EUR, oboje z vključenim 22 % DDV.

SI1 ima pravico do odbitka DDV v celoti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Brezplačno pridobljeno osnovno sredstvo 07.09.2021
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Bremenitev zaposlenega za popisni primanjkljaj opreme po tržni vrednosti, ki je večja od knjigovodske 11.11.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Popisni primanjkljaj opreme 05.11.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Oprema namenjena prodaji 19.08.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Podaritev računalnika šoli 04.06.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27