O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 07.05.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI PLAČ/PRIHODKI – nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije COVID-19 - uveljavljanje državne pomoči v skladu z ZIUZEOP

Opis primera

Delodajalec je delavcu v rednem delovnem razmerju za mesec april 2020 obračunal plačo za čakanje na delo v času epidemije COVID-19. Delodajalec je v skladu z ZIUZEOP zaradi upada prihodkov uveljavil pravico do povračila nadomestila plače in oprostitev plačila (vseh) PSV za delavce na čakanju na delo.

Primer je narejen na predpostavkah, da je bil delavec na čakanju cel mesec, da izplačana plača ne presega višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji (1.753,84€) in da je delodajalec upravičen do državne pomoči.

Podatki za obračun plače:

• povprečna bruto (I. bruto) plača delavca za zadnje tri mesece znaša 1.800,00 €,

• 80 % povprečne bruto plače delavca (I. bruto)  za čakanje na delo v času epidemije 1.440,00 €,

• prispevki v breme delodajalca (skupna prispevna stopnja 16,10%) 231,84 €,

• prispevki v breme delojemalca (skupna prispevna stopnja 22,10%) 318,24 €,

• akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja 144,99 €;

• neto plača 976,77 €.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Datum vpisa
STROŠKI DELA - Regres za letni dopust za leto 2020 29.06.2020
STROŠKI PLAČ – Izplačilo plač in kriznega dodatka za opravljeno delo delavcem v času epidemije v skladu z 33. členom ZIUZEOP 29.04.2020
STROŠKI DELA – Bonitete – novoletna darila otrokom delavcev 29.11.2018
STROŠKI DELA - Bonitete - obračun v času odsotnosti z dela zaradi koriščenja dopusta in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo 11.09.2018
STROŠKI DELA - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 08.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17