O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 03.04.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih oblek za enkratno uporabo

Opis primera

Podjetje SI-1 je pri svojem dobavitelju SI2 za potrebe svoje dejavnosti v mesecu 03.LLLL kupilo 200 kosov zaščitnih oblek za enkratno uporabo, kar predstavlja njihovo trimesečno zalogo, v skupni vrednosti 1.000 € + DDV po davčni stopnji 22%.

SI-1 je kupljene zaščitne obleke razporedilo med zaloge drobnega inventarja ter jih takoj dalo v uporabo, med stroške pa so ga sklenili prenašati v treh mesecih.

SI1 ima pravico do odbitka DDV v celoti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36
Naslov Datum vpisa
STROŠKI STORITEV – Izplačilo avtorskega honorarja fizični osebi nerezidentu (tujcu - EU) – ni pridobljen obrazec A1 23.11.2021
STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih obraznih mask 02.04.2020
STROŠKI STORITEV – Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti – kratkotrajno delo po ZPDZC-1 16.01.2019
STROŠKI STORITEV, ČASOVNE RAZMEJITVE – Menjava in skladiščenje letnih oz. zimskih pnevmatik 23.11.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36