O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 02.04.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih obraznih mask

Opis primera

SI-1 je od SI2 za varnost svojih zaposlenih ob pojave epidemije koronavirusa za potrebe opravljanja trgovske dejavnosti 20.03.2020 od SI-2 kupil 1000 zaščitnih obraznih mask za večkratno uporabo (možnost pranja - čiščenja). SI-2 je za prodane zaščitne maske SI-1 20.03.2020 izdal račun v skupni vrednosti 2.000 € + pripadajoč DDV po davčni stopnji 22%. SI1 je dobaviteljev račun prejel 21.03.2020 in ga takoj tudi plačal.

SI-1 je kupljene zaščitne maske razporedil med zaloge drobnega inventarja in jih takoj dal v uporabo.

SI1 ima pravico do odbitka DDV v celoti.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36
Naslov Datum vpisa
STROŠKI STORITEV – Izplačilo avtorskega honorarja fizični osebi nerezidentu (tujcu - EU) – ni pridobljen obrazec A1 23.11.2021
STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih oblek za enkratno uporabo 03.04.2020
STROŠKI STORITEV – Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti – kratkotrajno delo po ZPDZC-1 16.01.2019
STROŠKI STORITEV, ČASOVNE RAZMEJITVE – Menjava in skladiščenje letnih oz. zimskih pnevmatik 23.11.2018
TERJATVE / STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - Vračilo trošarine za komercialni prevoz 15.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36