O dokumentu: ManjVeč Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2016
Uporaba do:
Datum vpisa: 29.09.2017
Tiskaj   

Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostale organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Članek nima prilog!
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 2
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice 01.01.2023 02.11.2022
Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije - SRS (2016) 01.01.2016 [!] 01.01.2016 29.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 2