aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
OPMSRP 01 - Spremembe v obstoječih obveznostih razgradnje, ponovne vzpostavitve in podobnih obveznosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 30.05.2018
OPMSRP 01 - Spremembe v obstoječih obveznostih razgradnje, ponovne vzpostavitve in podobnih obveznosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 [!] 31.12.2018 02.11.2017
OPMSRP 02 - Delnice članov v zadrugah in podobni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 02.11.2017
OPMSRP 02 - Delnice članov v zadrugah in podobni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2017 02.11.2017
OPMSRP 04 - Določanje, ali dogovor vsebuje najem (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2018 02.11.2017
OPMSRP 05 - Pravica do deležev, ki izhajajo iz skladov za razgradnjo, obnovo in ponovno oživljanje okolja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 02.11.2017
OPMSRP 05 - Pravica do deležev, ki izhajajo iz skladov za razgradnjo, obnovo in ponovno oživljanje okolja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 31.12.2017 02.11.2017
OPMSRP 06 - Obveznosti iz udeležbe na specifičnem trgu – odpadna električna in elektronska oprema 01.01.2005 [!] 02.11.2017
OPMSRP 07 - Uporaba pristopa preoblikovanja na podlagi MRS 29 računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2010 [!] 02.11.2017
OPMSRP 09 - Ponovna ocena vstavljenih izpeljanih instrumentov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 31.12.2017 02.11.2017
OPMSRP 10 - Medletno računovodsko poročanje in oslabitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 02.11.2017
OPMSRP 10 - Medletno računovodsko poročanje in oslabitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2010 [!] 31.12.2017 02.11.2017
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesiji storitev 01.04.2009 [!] 31.12.2017 02.11.2017
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesiji storitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 02.11.2017
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesiji storitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2019 08.06.2018
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesiji storitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 30.12.2019
OPMSRP 13 - Programi zvestobe kupcev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2017 02.11.2017
OPMSRP 14 - MRS 19 - Omejitev sredstva določenega zaslužka, minimalne zahteve financiranja in njihove medsebojne povezanosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 02.11.2017
OPMSRP 15 - Dogovori o izgradnji nepremičnin 01.01.2010 [!] 31.12.2017 02.11.2017
OPMSRP 16 - Varovanja čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 02.11.2017
OPMSRP 16 - Varovanja čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 31.12.2017 02.11.2017
OPMSRP 17 - Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 02.11.2017
OPMSRP 18 - Prenosi sredstev od odjemalcev 01.11.2009 [!] 31.12.2017 02.11.2017
OPMSRP 19 - Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2017 02.11.2017
OPMSRP 19 - Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2019 02.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32