aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Datum vpisa
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani neodvisno od prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 10.05.2018
PRIHODKI - Kuponi za popust pri nakupu blaga oz. storitev v prihodnosti – kuponi dani v sklopu prodajnega posla, unovčljivi pri izdajatelju kupona 15.05.2018
PRIHODKI - Poslovni prihodki – Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - državna podpora prejeta za pridobitev (nakup) opredmetenega osnovnega sredstva 22.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki iz vrednotenja bioloških sredstev in pospravitve kmetijskih pridelkov – kmetijski pridelki 22.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin - najemnina za premičnino 22.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z DDV (izjava po 45. členu ZDDV-1), najemojemalcu se zaračuna najemnina in stroški uporabe nepremičnine (prefakturiranje obratovalnih stroškov) 23.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z DDV (izjava po 45. členu ZDDV-1), stroški uporabe nepremičnine so vključeni v najemnino 23.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z oprostitvijo plačila DDV, najemojemalcu se zaračuna najemnina in stroški uporabe nepremičnine (prefakturiranje obratovalnih stroškov) 23.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – nepremičnina dana v najem z oprostitvijo plačila DDV, stroški uporabe nepremičnine so vključeni v najemnino 22.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od najemnin – spodbuda za sklenitev najema za nepremičnino v obliki oprostitve plačila najemnine 22.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje - zneski, zbrani v korist tretjih oseb 16.01.2018
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje materiala na domačem trgu 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje materiala na trgu EU (dobava blaga v drugo državo članico Unije) 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje materiala na trgu izven EU (izvoz) 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje proizvodov - prodajna cena vključuje vgraditev/montažo 15.02.2018
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu - nezaračunani prihodki 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu - zamenjava proizvodov 22.11.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje proizvodov na trgu EU (dobava blaga v drugo državo članico Unije) 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje proizvodov na trgu izven EU (izvoz) 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu - plačnik DDV je kupec 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu - plačnik DDV je prodajalec 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje storitev na trgu EU tujemu kupcu, ki je davčni zavezanec 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje storitev na trgu EU tujemu kupcu, ki ni davčni zavezanec 16.10.2017
PRIHODKI - Poslovni prihodki - Prihodki od prodaje storitev na trgu izven EU tujemu kupcu, ki je davčni zavezanec 16.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45