aktualno arhiv vse     Število vpisov: 38
Naslov Datum vpisa
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - komisijska prodaja z odkupom blaga od komitenta - vidik komisionarja 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - komisijska prodaja v svojem imenu za račun komitenta - vidik komisionarja 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - komisijska prodaja z odkupom blaga od komitenta - vidik komitenta 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - komisijska prodaja v svojem imenu za račun komitenta - vidik komitenta 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve za dane predujme 06.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - tečajne razlike 05.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Dolgoročni blagovni krediti dani v državi - za čas obročnega plačevanja ni dogovorjeno obračunavanje obresti (brezobrestni blagovni kredit) 05.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Dolgoročni blagovni krediti dani v državi - za čas obročnega plačevanja je dogovorjeno obračunavanje obresti 05.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev - nezaračunano blago in storitve 05.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev – odobreni letni popusti 05.11.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev – odobreni popusti za predčasno plačilo 05.10.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 02.10.2017
TERJATVE - Poslovne terjatve - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 29.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 38